Eerste mobiliteitshub in Buurtschap te Veld

Zondag 18 december konden bewoners van Buurtschap te Veld kennismaken met de mogelijkheden van deelmobiliteit. In kamer Achterbosch is de eerste mobiliteitshub geplaatst met deelauto’s, deelscooters en deelfietsen. Onder het genot van verse oliebollen kregen belangstellenden uitleg over hoe het huren van een deelvoertuig in zijn werk gaat en konden ze een gratis proefritje maken.

Onderzoek deelvervoer

Het is voor sommige bewoners even wennen, gebruikmaken van een deelauto. Ontwerpers van Cocosmos en medewerkers van de gemeente Eindhoven helpen ze op weg. De afgelopen maanden heeft Cocosmos in opdracht van de gemeente de behoeftes over autodelen en deelmobiliteit besproken met de bewoners en onderzoekt zij de toegankelijkheid en het gebruik van deelvervoer via de deelhub.

Auto te gast

Er wordt nog volop verhuisd naar de pas opgeleverde woningen. Buurtschap te Veld is een innovatieve en groene wijk waar de auto te gast is. Mensen die hier wonen hebben bewust gekozen voor deze plek (‘samenwonen in het groen’) waarbij ze weten dat er weinig ruimte is voor de auto. De auto kan niet voor de deur geparkeerd worden, maar in parkeerkoffers bij de ingang van een kamer.

Mobiliteithubs

In totaal worden er 6 mobiliteitshubs binnen Buurtschap te Veld geplaatst. Elke hub staat bij de ingang van iedere kamer in een parkeerkoffer. Bij deze mobiliteitshubs zijn deelauto’s, deelfietsen en deelscooters aanwezig. In de eerste hub (prototype) is ook een pakketkluis geplaatst. In samenwerking met de aanbieders, zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid en het aanvullen van de voertuigen in de hubs.

Uitbreiding

Op basis van het prototype is de hub verder ontwikkeld. In kamer Achterbosch is de eerste definitieve hub geplaatst met de landelijke hub-identiteit op basis van het ontwerp van Mijksenaar. De hub is daarmee duidelijk zichtbaar en ook gemakkelijk te bereiken voor bewoners. Het is de bedoeling dat de mobiliteitshubs worden uitgebreid met (andere) vervoersmiddelen, zoals een elektrische bakfiets. Ook wordt onderzocht of particuliere deelmobiliteit (zoals SnappCar) een toevoeging is aan de deelmobiliteit binnen Buurtschap te Veld.

Hubs in de regio

Als je wilt reizen met deelvervoer vanaf een hub, is het fijn als je het deelvervoer op veel locaties kunt ophalen én inleveren. Daarom wil Brainport Bereikbaar hubs realiseren in verschillende gemeenten in Zuidoost-Brabant. Gemeenten en andere organisaties die ook interesse hebben in zo’n hub kunnen zich melden via brainportbereikbaar.nl.

Stel je vraag