De bevolkingscijfers voor 2020 zijn vernieuwd

Op 1 januari woonden er 234.401 mensen in Eindhoven, dat is een toename van 2768 ten opzichte van 1 januari 2019. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat er meer mensen in Eindhoven komen wonen dan er vertrekken (positief migratiesaldo). Ook zijn er meer kinderen geboren dan er mensen zijn overleden (geboorteoverschot).