Contactformulier overlegtafels

Wil je een bijdrage leveren via de virtuele ontwikkeltafel? Stuur dan je reactie met het contactformulier naar de ontwikkeltafel van uw keuze. Je hoeft je niet aan te melden om deel te nemen aan de virtuele ontwikkeltafel.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Persoonsgegevens
Reactie
Indien mogelijk hier vermelden welke bijeenkomst, agenda- of verslagpunt jouw reactie betreft.
Afhandeling
Je reactie wordt (onder vermelding van je naam en organisatienaam) tijdens de volgende fysieke overlegtafel besproken en in het verslag van deze bijeenkomst opgenomen.
Los de rekenvraag op om te bewijzen dat je geen robot bent. Geef het antwoord in cijfers.