Conceptaanvraag omgevingsvergunning

Met dit formulier kunt u een of meer van de volgende toetsen aanvragen:

 • Toets Bestemmingsplan
 • Toets Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
 • Leefbaarheidstoets
 • Toets Bouwbesluit
 • Verkeerstoets
 • Vergunningen-/activiteitentoets

Wij vragen u om verderop in dit formulier de volgende bijlagen te uploaden. Zorg ervoor dat u alle gegevens bij de hand heeft. U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

 • Situatietekening met aanduiding van tenminste 2 straten (schaal 1:100)
 • Tekening(en) van de bestaande en nieuwe plattegrond (schaal 1:100)
 • Tekening(en) van alle bestaande en nieuwe gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • Tekening(en)  met principedetails (schaal 1:5 of 1:20)
 • Tekening(en) met bestaande en nieuwe lengte- en dwarsdoorsneden (schaal 1:100).

Let op: Elke bestand mag niet groter zijn dan 5 MB. Het totaal van deze bestanden mag niet groter zijn dan 10 MB. U kunt bijvoorbeeld 5 bestanden van elk 2 MB uploaden.

 • Huidige Gegevens aanvrager
 • Aanvraag
 • Voorbeeldweergave
 • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Doe je de aanvraag als inwoner, als ondernemer of als gemachtigde?

Gemachtigde

Doe je de aanvraag als natuurlijk persoon of als rechtspersoon?

Gemachtigde rechtspersoon

Bedrijfsgegevens gemachtigde
Het KvK-nummer vind je in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Het vestigingsnummer vind je in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Adres gemachtigde rechtspersoon
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Contactpersoon

Gemachtigde natuurlijk persoon

Gegevens gemachtigde
Adres gemachtigde nat pers
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Contact gemachtigde nat pers
Ben je gemachtigd door een persoon of door een bedrijf?

Gemachtigd door persoon

Vul de gegevens in van de persoon die jou heeft gemachtigd (de machtgever).
Adres machtgever persoon
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Contact machtgever persoon
Welke relatie heeft de machtgever met het gebouw of de locatie?

Bedrijfgegevens

handelsnaam
Het KvK-nummer vind je in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Het vestigingsnummer vind je in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Adres bedrijf
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Contactpersoon
Wat is de bedrijfsrelatie met het gebouw of perceel?

Inwoner

Jouw gegevens
Adres inwoner
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Contact inwoner
Wat is jouw relatie met het gebouw of perceel?