sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Colofon

www.eindhoven.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de sector Communicatie van de gemeente Eindhoven.

Webredactie en beheer

Sector Communicatie Stadhuisplein 10
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
webredactie@eindhoven.nl
(NB. Alleen voor vragen en opmerkingen met betrekking tot deze website. Gebruik voor alle andere onderwerpen het algemene e-mailadres. Zie contactpagina.)

De informatie op deze site wordt verzorgd en onderhouden door de sectoren Communicatie en Publiekscontacten van de gemeente Eindhoven en valt onder Copyright © van de gemeente Eindhoven.

Naar bovenNaar boven

Proclaimer

De gemeente Eindhoven is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op de contactpagina.

Wanneer u met behulp van het webformulier een vraag stelt of een klacht indient, wordt dit behandeld volgens de e-mail gedragslijn. Bij het gebruik van webformulieren is het aantal verplichte velden tot een minimum beperkt.

Persberichten, nieuwsbrieven e.d. kunt u richten aan de redactie van deze website. De redactie oordeelt per bericht of dit wordt geplaatst. Deze e-mails worden niet beantwoord. Op e-mails van beledigende aard wordt niet gereageerd.

Naar bovenNaar boven

Privacy Statement

De Gemeente Eindhoven gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Naar bovenNaar boven

Toegankelijkheid

De gemeente Eindhoven streeft er naar dat www.eindhoven.nl aan de WCAG2.0 AA voldoet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18-02-2016 door derden.

Gemeente Eindhoven wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan WCAG2.0 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website http://www.eindhoven.nl.

Uitzonderingen en verbeterpunten

De website voldoet helaas niet volledig aan de toegankelijkheidseisen. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

1.Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)
Oorzaak: Er zijn eisen gesteld aan afbeeldingen in het CMS die in strijd zijn met de toegankelijkheidsnorm.

Gevolg: Soms heeft een afbeelding ten onrechte een alt-tekst.

Alternatieven: Geen

Maatregelen: We blijven hier scherp op en passen aan wat binnen de mogelijkheden van de site kan.

Planning: Continue

2. Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)

Oorzaak: Op met name toepassingen van derden zijn formulieren gebruikt die niet conform de toegankelijkheidsnorm zijn opgebouwd.

Gevolg: Een gebruiker met hulpapparatuur of -software kan mogelijkerwijs het formulier niet afhandelen.

Alternatieven: Er is te allen tijde de mogelijkheid te bellen met de gemeente.

Maatregelen: We blijven in dialoog met leveranciers om continue te werken aan de verbetering van dienstverlening.

Planning: 2016

3. Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)

Oorzaak: Er zijn formulieren waarbij de volgorde van navigatie middels het toetsenbord zorgt voor problemen.

Gevolg: Een gebruiker kan mogelijkerwijs het formulier niet goed invullen.

Alternatieven: Er kan te allen tijde contact worden opgenomen met de gemeente.

Maatregelen: We spreken de leveranciers aan op hun verantwoordelijkheden en werken de formulieren bij wanneer het is opgelost.

Planning: 2016

4. Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (A)
Oorzaak: Er zijn links waarbij de tekst van de link niet geheel de lading dekt.

Gevolg: Het kan zijn dat de link verwarrend werkt voor een gebruik.

Alternatieven: Er zijn meerdere manieren om de inhoud te benaderen waarnaar wordt verwezen.

Maatregelen: Hoewel het niet ideaal is, zijn er meerdere manier om de inhoud te benaderen, en zien we het als secundair issue.

Planning: Vooralsnog laten we dit zo.

5. Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)
Oorzaak: Voor een gebruiker die het toetsenbord gebruikt als navigatiemiddel, is op sommige pagina's is niet visueel duidelijk zichtbaar waar hij of zij zich bevindt.

Gevolg: De gebruiker kan verdwalen op de pagina.

Alternatieven: Geen

Maatregelen: We pakken dit op met de leverancier

Planning: 2016

6. Succescriterium 3.2.2 Bij input (A)
Oorzaak: Wanneer een gebruiker met hulpapparatuur of -software bepaalde formulieren onvolledig of foutief invult, is de feedback niet zodanig ingericht dat hij of zij feedback krijgt over de specifieke fout.

Gevolg: Wanneer een gebruiker met hulpapparatuur of -software bepaalde formulieren onvolledig of foutief invult, is de feedback niet zodanig ingericht dat hij of zij feedback krijgt over de specifieke fout.

Alternatieven: Er zijn geen goede alternatieven op dit moment
Maatregelen: We gaan in overleg met leveranciers kijken hoe we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Planning: 2016

Testresultaten

  Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

  Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

  Probleem met de toegankelijkheid van deze site

  Ervaart u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem op deze site? Neem dan contact met ons op. In de colofon vindt u onze contactgegevens.

  Naar bovenNaar boven

  Cookies

  De website van de gemeente Eindhoven plaatst diverse cookies. U bepaalt welke cookies u wel en welke u niet wilt toelaten.

  De website van de gemeente Eindhoven plaatst diverse cookies. Een cookie is een eenvoudig bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw pc, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies hebben verschillende functies. U als bezoeker kunt aangeven welke cookies op www.eindhoven.nl u wel en welke u niet wilt toelaten.

  Bij uw eerste bezoek aan onze website vragen we u of u alle cookies accepteert. U kunt die cookie-instelling op elk gewenst moment wijzigen via 'verander uw cookie-instellingen' onderaan elke pagina.

  Strikt noodzakelijke cookies

  Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en worden automatisch ingeschakeld als u de site bezoekt. U geeft geen toestemming voor deze cookies die bijvoorbeeld gebruikt worden om uw taalvoorkeur te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld.

  Statistiek en onderzoek

  De gemeente Eindhoven gebruikt deze statistiekencookies om gegevens over het gebruik van de website te verzamelen. Deze informatie maakt het mogelijk om de website beter af te stemmen op de behoefte van bezoekers. De gemeente kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Voor de statistieken maken we op www.eindhoven.nl gebruik van Google Analytics. Ook Google Analytics verzamelt niet-persoonlijk identificeerbare informatie. Privacybeleid van Google Analytics.

  De gemeente Eindhoven voert onderzoek uit om de kwaliteit van de website te verbeteren. Voor dit onderzoek gebruiken we SurveyMonkey. Om te voorkomen dat meerdere keren dezelfde vragenlijst wordt aangeboden, plaatst SurveyMonkey cookies. Privacybeleid van SurveyMonkey.

  Extern

  Deze cookies worden geplaatst om de toepassing van websites van derden mogelijk te maken. Zoals filmpjes op YouTube, het delen van artikelen op social media (via AddThis) en geografische kaarten en routebeschrijvingen van Google Maps.

  • YouTube (eigendom van Google) gebruikt cookies om gegevens te verzamelen. YouTube gebruikt die verzamelde gegevens onder meer om ervoor te zorgen dat videostatistieken kloppen, fraude wordt voorkomen en de site-ervaring wordt verbeterd. Privacybeleid van Google.
  • Google bewaart verschillende voorkeuren met cookies. Op die manier onthouden ze bijvoorbeeld het zoom-niveau in Google Maps. Daarnaast gebruiken ze cookies voor statistieken. Privacybeleid van Google.
  • AddThis verzamelt niet-persoonlijk identificeerbare informatie op wat u deelt op Social Media met behulp van de buttons onderaan onze webpagina's. Deze informatie gebruiken zij om hun klanten (o.a. de gemeente Eindhoven) van statistieken te voorzien, maar ook om trends en dergelijken vast te stellen. Die informatie delen zij met verschillende partijen. Privacybeleid van AddThis (in het engels)
  • Twitter plaatst een op elke pagina waar op www.eindhoven.nl een twitterwidget staat een tijdelijke cookie om data te verzamelen. Dat is data over welke pagina u bezocht en welke browser u gebruikt. Deze data kunnen zij gebruiken om op Twitter informatie op maat aan u aan te bieden (bijvoorbeeld de suggesties om bepaalde mensen te gaan volgen). Privacybeleid van Twitter (in het engels).
  • BlueConic onthoudt uw cookie-voorkeur via BCSessionID en BCPermissionLevel en bepaalt welke cookies er verder gezet mogen worden. Privacybeleid van Blueconic (in het Engels).

  Links

  Op de websites van de gemeente Eindhoven zijn links naar andere websites te vinden. De gemeente draagt geen verantwoording voor het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Wij raden u aan het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

  Naar bovenNaar boven

  Contact Inwonersplein

  Contactformulier

  Telefoon:
  14 040
  Vanuit het buitenland:
  +31 40 238 6000

  Bezoekadres:
  Stadskantoor, Stadhuisplein 10
  5611 EM Eindhoven
  Openingstijden

  Postadres:
  Postbus 90150
  5600 RB Eindhoven