Bestemmingsplannen in voorontwerpfase

Als er een nieuw bestemmingsplan wordt ontwikkeld, gaat dit in een aantal stappen. De eerste stap is de voorontwerpfase. In deze fase bieden Burgemeester en wethouders de gelegenheid tot samenspraak en overleggen met andere (overheids-) instanties. Niet alle plannen doorlopen een voorontwerpfase.

Dit plan ligt ter inzage van 23 september 2021 tot en met  3 november 2021:

Deze plannen zitten in de voorontwerpfase: