Bestemmingsplannen in voorontwerpfase

Als er een nieuw bestemmingsplan wordt ontwikkeld, gaat dit in een aantal stappen. De eerste stap is de voorontwerpfase. In deze fase bieden Burgemeester en wethouders de gelegenheid tot samenspraak en overleggen met andere (overheids-) instanties. Niet alle plannen doorlopen een voorontwerpfase.

Dit plan ligt ter inzage van 26-3-2020 tot en met 6-5-2020:

Deze plannen zitten in de voorontwerpfase: