SDK Vastgoed ontwikkelaar Deken Van Somerenstraat

Het college van B&W heeft op 11 juli 2017 besloten dat SDK Vastgoed, onderdeel van VolkerWessels, het gebied rondom de Deken Van Somerenstraat mag gaan herontwikkelen. De gemeente verkoopt 3 panden en het parkeerterrein aan de ontwikkelaar. Naast het college gaven ook het buurtcomité en de Henri van Abbestichting hun voorkeur aan het plan ‘Nieuw Bergen’ van SDK Vastgoed. Dit advies is meegenomen in het definitieve besluit.

Het plan ‘Nieuw Bergen’

De verkoop en herontwikkeling bieden een uitgelezen kans om het gebied een opwaardering te geven en dragen bij aan de ambities van de gemeente voor de binnenstad. Het plan ‘Nieuw Bergen’ van SDK Vastgoed onderscheidt zich door de structuur van het stedenbouwkundige ontwerp en de zeer bijzondere gebouwontwerpen. De ontwikkelaar richt zich op een concept van ‘inclusief wonen’ voor veel verschillende doelgroepen, met diverse publieksfuncties en een hoogbouw aan de Edenstraat. Een plan voor een toegankelijk en eigentijds gebied, waar men kan werken en ontspannen, elkaar kan ontmoeten of winkelen.

Het grote bouwvolume combineren zij dankzij een slim ontwerp met ‘licht en lucht’. Daarnaast is ook duurzaamheid in brede zin toegepast en zeer zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn de groene daken, de zonnepanelen en het toevoegen van groen in de openbare ruimte. Het buurtcomité omschreef het plan onder meer als iconisch en vernieuwend, met een serieuze aanpak van de buurtsamenspraak. Wel vraagt het buurtcomité extra aandacht van de gemeente voor onder meer de toenemende verkeers- en parkeerdruk in de buurt, ongeacht welk plan de gemeente zou kiezen.

Afbeeldingen
Bekijk hieronder de visuals van het plan. Klik op de afbeelding voor een grote weergave.
 

Plannen andere kandidaten

Het voorstel van SDK Vastgoed is als beste plan gekozen na een openbare selectieprocedure, waarbij zeventien marktpartijen een voorstel indienden. In maart 2017 zijn de 3 beste daaruit geselecteerd voor een 2e selectieronde. De andere 2 kandidaat-kopers in die fase waren het Consortium Stuijvesant en Heijmans Vastgoed. De ingediende plannen van deze ontwikkelaars kun je hieronder bekijken.

Voorstel Consortium Stuijvesant
 

Voorstel Heijmans Vastgoed
 

Selectiecriteria en planning

De herontwikkeling betekent veel voor de omgeving. Daarom is de buurt actief betrokken bij het kiezen van het winnende plan. De gemeentelijke selectiecommissie en het buurtcomité hadden eigen beoordelingscriteria. Vanuit de gemeente betrof het een mix van financiën en kwaliteit met extra punten voor duurzaamheid. Het buurtcomité keek naar:

  • Gerichtheid van het plan op langdurig wonen, in goede balans met andere functies.
  • Ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen + herkenbaarheid Eindhovense DNA; Technologie, Design en Kennis.
  • Ruimtelijke kwaliteit in de openbare ruimte.
  • Sociale en fysieke veiligheid.
  • De mate waarin het plan respect toont en een meerwaarde heeft voor omliggende functies.
     

De komende periode gaat de gemeente in gesprek met SDK Vastgoed over de koopovereenkomst. Naar verwachting vindt in oktober 2017 de ondertekening plaats. De komende maanden wordt gekeken op welke punten de ontwikkelaar het plan nog kan verbeteren. Bij de verdere invulling van het plan zal SDK Vastgoed de buurt nadrukkelijk betrekken. Vervolgens worden bestemmingsplan- en vergunningprocedures doorlopen, waarbij de wettelijke inspraakmogelijkheden gelden. Daadwerkelijke veranderingen in het gebied zijn vanaf medio 2019 zichtbaar.

Meer informatie

Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar dvs@eindhoven.nl. Of neem telefonisch contact op met het klantcontactcentrum van de gemeente Eindhoven via 14 040.