Bezwaar tegen WOZ-waarde maken

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde die is vastgesteld? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • 1 Huidige Begin
  • 2 Persoons- gegevens
  • 3 Gegevens van het object
  • 4 Voorbeeld- weergave
  • 5 Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Let op:
  • Nadat je dit formulier hebt ingevuld kun je dit formulier afdrukken en ondertekenen.
  • Wil je bezwaar maken tegen WOZ-waarden van meerdere adressen, vermeld dit dan in een bijlage.
  • Een extra toelichting kun je ook als bijlage toevoegen.
Stuur jouw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente Eindhoven, Heffingsambtenaar, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven, e-mail: gemeente@eindhoven.nl.