Bevolkings-, huishoudens- en woningbehoefteprognose

Op 1 januari 2017 waren er 227.050 Eindhovenaren. Volgens de provinciale bevolkingsprognose 2017 zijn er dat op 1 januari 2040 bijna 30.000 meer. Eindhoven zal dan bijna 257.000 inwoners tellen. Meer informatie in het overzicht hieronder.