Bevolking 2019

Op 1 januari 2019 telt de gemeente Eindhoven 231.633 inwoners. In 2018 nam de bevolking toe met 2.497 personen. Voor een deel wordt de toename veroorzaakt doordat er meer kinderen geboren worden dan dat er mensen overlijden (natuurlijke groei). Daarnaast verhuizen er meer mensen naar Eindhoven dan er vertrekken (positief migratiesaldo). Meer informatie in het factsheet hieronder.