Raadgevend referendum op 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 vond het raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezing.

De Eindhovense uitkomst hiervan vind je op de pagina Uitslag gemeenteraadsverkiezing en referendum.

Totaaluitslag

Op 29 maart maakte de Kiesraad (centraal stembureau) de landelijke uitslag bekend. De meerderheid van de kiezers bij het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) heeft zich tegen de wet uitgesproken. De volledige uitslag vind je op www.kiesraad.nl.