Proces herindeling voor Nuenen c.a. en Eindhoven

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 2 oktober 2018 het herindelingsadvies vastgesteld tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. In het advies staan de uitgangspunten verwoord voor de nieuwe gemeente op alle belangrijke thema’s, zoals wonen, sociaal domein, mobiliteit, cultuur en sport en dorps- en wijkraden. In het herindelingsadvies zijn waar nodig, aanpassingen gedaan op basis van de zienswijzen die inwoners, overheden en andere belanghebbenden hebben ingediend. Op 7 december 2018 neemt Provinciale Staten een besluit over het herindelingsadvies.

De provincie heeft de regie in deze herindelingsprocedure. De gemeente Eindhoven werkt constructief mee aan de procedure. Alle informatie over het herindelingsproces is te vinden op de website van de provincie: www.brabant.nl/vkbnuenen.