Ontwerp herindeling voor Nuenen en Eindhoven

Gedeputeerde Staten hebben op 15 mei 2018 het herindelingsontwerp vastgesteld tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. In het ontwerp staan de uitgangspunten verwoord voor de nieuwe gemeente op alle belangrijke thema’s, zoals wonen, sociaal domein, mobiliteit, cultuur en sport en dorps- en wijkraden. Inwoners, bedrijven en instellingen konden tot en met 11 juli zienswijzen indienen op het herindelingsontwerp. De gemeenteraden van beide gemeenten konden dit doen tot en met 29 augustus.

De gemeente Eindhoven werkt constructief mee aan de procedure. Alle informatie over het herindelingsproces is te vinden op de website van de provincie: www.brabant.nl/vkbnuenen.