Op weg naar de omgevingsvisie

In maart 2018 heeft de gemeenteraad het Koersdocument omgevingsvisie vastgesteld. Daarin staat beschreven hoe we de omgevingsvisie gaan maken en welke ambitie we voor ogen hebben.

De omgevingsvisie maken we in 4 stappen. Daarmee is eind 2018 gestart en eind 2019 is het werk klaar. De Raad stelt de omgevingsvisie begin 2020 vast.