Omgevingswet en omgevingsvisie

Elke gemeente stelt een omgevingsvisie op. De omgevingsvisie is een van de instrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving.

De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2022.