Inhoud omgevingsvisie

De omgevingsvisie laat zien hoe we kijken naar de leefomgeving. De omgevingsvisie toont ook aan hoe de verschillende onderdelen van de leefomgeving met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, gezondheid, mobiliteit en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie gaat over een lange periode.

De visie geeft antwoord op de vragen: Welke stad willen we zijn? (ambitie) Welke stad zijn we? Waar moeten we aan werken? (opgaven) en Hoe gaan we samen werken aan die opgaven? (manier van samenwerken)

De gemeente heeft de visie niet alleen gemaakt. Via werksessies en het digipanel hebben meegedacht: inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, investeerders en andere overheden (gemeentes, provincie, rijk).