Inhoud omgevingsvisie

De omgevingsvisie geeft weer hoe we kijken naar de leefomgeving. De visie gaat over de lange termijn. De omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.