De toekomst van Eindhoven

De omgevingsvisie beschrijft de belangrijk­ste ambities van Eindhoven, die te maken hebben met de leefomgeving. De omgevingsvisie laat zien wat de samenhang is tussen bijvoorbeeld ruimte, milieu, gezondheid, natuur, verkeer en erfgoed.

De omgevingsvisie maken we in het kader van de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt. Dat doen we niet alleen. We werken samen met partners in de stad.

Bekijk de video over de dialoogsessies op 23 en 27 mei.

Heb je een vraag? Mail naar omgevingswet@eindhoven.nl.

overzichtsfoto van Eindhovense binnenstad 's avonds