Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat je buiten ziet, hoort of ruikt.

Op dit moment zijn er heel veel afzonderlijke wetten en regels over onze fysieke leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet zijn al die wetten en regels samengevoegd in één wet. Dit moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bouwplannen beter en sneller gemaakt kunnen worden.