Ingebrekestelling Wet dwangsom

Als je een aanvraag hebt ingediend waarop een besluit moet worden genomen en wij reageren hier niet binnen de wettelijk vastgelegde termijn op, dan kun je ons in gebreke stellen en een dwangsom opleggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vergunningaanvraag, een subsidieverzoek, een uitkering, een verzoek om handhavend op te treden, enzovoort. De regeling geldt voor alle aanvragen na 1 oktober 2009 en zowel voor inwoners als bedrijven. 

Neem voordat je een ingebrekestelling indient even contact op met de medewerker die jouw aanvraag in behandeling heeft. Vaak kunnen we telefonisch opheldering gegeven over de opgelopen vertraging en kan concreet een afspraak worden gemaakt wanneer je het besluit alsnog kan verwachten. Indien dit niet kan of je dit niet wil kan je een formele ingebrekestelling indienen waarbij de gemeente wordt gedwongen een besluit te nemen op jouw aanvraag maar ook op de ingebrekestelling zelf. Wij beoordelen of de ingebrekestelling terecht is en aan de in de wet genoemde eisen en voorwaarden voldoet.