Eindhoven zoekt een nieuwe burgemeester

Dit jaar neemt burgemeester Jorritsma afscheid van zijn burgemeesterschap in Eindhoven. Hij is dan 6 jaar burgemeester geweest. Een nieuwe burgemeester vult het ambt natuurlijk op zijn of haar eigen manier in. Maar welke eigenschappen moet een nieuwe burgemeester hebben en waar moet hij of zij zich voor inzetten? Moet de nieuwe burgemeester de huidige lijn blijven volgen of juist een andere weg inslaan? En wat ziet de inwoner van Eindhoven graag terug in de nieuwe burgemeester? Dit wordt in een profielschets vastgelegd. 

Profielschets 

De profielschets voor een nieuwe burgemeester van Eindhoven is vastgesteld. Aan welke eisen een nieuwe burgemeester moet voldoen, is in de profielschets te lezen. Om tot deze profielschets te komen, zijn de inwoners geraadpleegd en zijn gesprekken gevoerd met belangrijke partners in de stad, de regio en het land. Uit deze gesprekken is gebleken dat een nieuwe burgemeester onder andere een verbinder en een trotse ambassadeur moet zijn.

De route naar een nieuwe burgemeester

Het vastgestelde profiel gaat naar de Brabantse Commissaris van de Koning waarna de vacature in de Staatcourant wordt gepubliceerd. Na selectie van de kandidaten door de Commissaris van de Koning en de vertrouwenscommissie wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken met de vertrouwenscommissie, bestaande uit gemeenteraadsleden en de locoburgemeester (als adviseur).

Op basis van het advies van deze commissie doet de gemeenteraad een aanbeveling voor benoeming aan de Minister. Uiteindelijk tekent de Koning het benoemingsbesluit van de nieuwe burgemeester. Een procedure die waarschijnlijk in september afgerond is.

Datum Wat?
Juni/juli Sollicitatiegesprekken met vertrouwenscommissie
Voor de zomer Aanbeveling voor benoeming aan de minister
September Installatie nieuwe burgemeester