Subsidieregeling initiatieven woonvormen

Wonen doe je thuis, of als dat echt niet kan zo thuis mogelijk. Dat geldt ook voor jeugdigen met complexe problemen. Daarom zijn de gemeenten  van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland (BEN) op zoek naar aanbieders van Jeugdhulp die initiatieven willen opzetten voor kleinschalige locaties waar jongeren onvoorwaardelijk tot hun 23e jaar kunnen wonen en specialistische behandeling kunnen krijgen, als dat nodig is.

De mogelijkheid om hiervoor een subsidie aan te vragen is met ingang van 15 april 2022 gesloten.