Samen werken aan duurzaamheid

Samen werken we aan een duurzame en toekomstbestendige stad. Een stad waar de lucht, de bodem en het water schoon zijn en waar het veilig is. Waar de natuur gezond en divers is, waar voor iedereen de levensbehoeften verkrijgbaar zijn, nu en in de toekomst. Kortom: een stad die je met een gerust hart kunt nalaten aan volgende generaties.

Eindhoven ondersteunt het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat Eindhoven in 2050 klimaatneutraal wil zijn. De acties die wij ondernemen om dat mogelijk te maken, hebben we uitgewerkt in het Klimaatplan 2016-2020. We zijn aan de slag met thema’s zoals energie, klimaat, de mens, het hergebruiken van bruikbare materialen (circulaire economie), water en groen. Voorbeelden zijn: de groei van het aantal zonnepanelen, het verwarmen van huizen zonder aardgas, de uitbreiding van de laadpalen voor elektrische auto’s en volledige duurzaamheid wanneer in de stad nieuwe panden worden gebouwd. Ook de nieuwe biomassacentrales, het verduurzamen van onze eigen gebouwen en de afsluiting van de Vestdijk horen hierbij. De duurzame maatregelen worden in de stad de komende jaren steeds zichtbaarder.

Het realiseren van de doelstellingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar we begrijpen dat dit niet altijd even makkelijk is. Daarom helpen we jou als inwoner, ondernemer of bedrijf graag verder.

Heb je vragen of wil je meer weten? Mail naar duurzaamheid@eindhoven.nl of volg ons op twitter @duurzaamheid040.