We werken aan een stad waarin het goed en prettig is en blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Voor ons en onze kinderen. We houden daarbij rekening met trends en ontwikkelingen. Die laten zien dat we een aantal dingen anders en veel beter in samenhang moeten organiseren. Dat is niet vrijblijvend. Bedreigingen moeten worden beperkt, en nieuwe kansen gepakt.

Het klimaat verandert en dat heeft ook gevolgen voor Eindhoven. We hebben te maken met meer hevige buien, meer hitte en meer luchtvervuiling. Om ook in de toekomst prettig te wonen en te werken in onze -groeiende- stad, is het noodzakelijk om nú maatregelen te nemen. Dat is niet altijd leuk of gemakkelijk. Alleen als we allemaal meedoen en samenwerken, komen we verder. We vragen ook jou om een bijdrage te leveren. En met ons in gesprek te gaan over hoe we elkaar kunnen helpen en versterken.

Heb je vragen of wil je meer weten? Mail naar duurzaamheid@eindhoven.nl of volg ons op twitter @duurzaamheid040.