Privacyverklaring KlantContactCentrum

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Eindhoven bij klantcontacten.

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van personen die contact opnemen. Deze verklaring heeft betrekking op de verwerking Proces registratie klantcontacten KCC. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.