Hotspotlijst: spraakmakende gebeurtenissen

Welke gebeurtenissen in 2017 waren zo belangrijk, dat documenten hierover nooit mogen worden vernietigd?

Wij zijn als gemeente verplicht om archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Ook moeten wij stukken vernietigen als dat aan de orde is.

Maar soms zijn er gebeurtenissen zó belangrijk, dat het vanuit cultuur-historisch perspectief van belang is om de documenten hierover nooit te vernietigen. Om deze gebeurtenissen te identificeren maken we jaarlijks een zogenaamde hotspotlijst. Met deze lijst zorgen we er dan voor dat de documenten over die gebeurtenis (hotspot) niet worden vernietigd.

Hotspotlijst

  • Instortgevaar parkeergarage Witte Dame
  • Ingestorte parkeergarage nieuwe terminal Eindhoven Airport
  • Miljoenentekort (gemeente Eindhoven / WIJeindhoven)
  • Herinrichting Vestdijk
  • Gemeentelijke herindeling Eindhoven en Nuenen