Beleidsverklaring Opleggen crisismaatregel (WVGGZ)

Inhoudsopgave

De gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier leest u hoe de gemeente uw gegevens beschermt.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente bij opleggen van een crisismaatregel op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna: Wvggz)

De Gemeente Eindhoven verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. De medische verklaring die opgesteld wordt door de psychiater bevat onderstaande persoonsgegevens:

 • BSN nummer
 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Burgerlijke staat
 • Verblijfadres (indien afwijkend van woonadres)
 • Instelling locatie en afdeling (indien van toepassing)
 • Gezondheidsgegevens betrokkene


Van de psychiater die de medische verklaring opstelt:

 • Naam
 • Werkadres
 • Telefoonnummer
 • E-mail


Van geraadpleegde hulpverleners:

 • Naam
 • Werkadres
 • Telefoonnummer

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens binnen het ‘gesloten’ Khonraad systeem.

Dit systeem, geleverd door leverancier Khonraad Software Engineering B.V., is een workflow management systeem (systeem waarin het werkproces wordt beheerst) dat de betrokken partijen (GGzE, het OM, gemeente Eindhoven en Khonraad) ondersteunt bij het uitvoeren van de plichten die voortvloeien uit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op grond van artikel 7 van de Wvggz.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verwerkt de persoonsgegevens met als doel: “opleggen van een crisismaatregel op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg”.


Delen met derden

De gemeente deelt persoonsgegevens met de GGzE, Officier van justitie (OM) en Khonraad.


Bewaren persoonsgegevens

De gemeente bewaart de persoonsgegevens 15 jaar.

Rechten

Je hebt recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • je persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je om jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl