Beleidsverklaring melding klein evenement

Inhoudsopgave

De gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de gemeente jouw gegevens beschermt.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente bij het behandelen van een melding voor een klein evenement (minder dan 250 bezoekers)

De Gemeente Eindhoven verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Postcode
  • Telefoonnummer
  • Email

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens met Digimak, Word, Excel, Outlook.

Het systeem Digimak, van leverancier Respond B.V., ondersteunt gemeenten en veiligheidsregio's in het evenementen vergunningverleningstraject.

Met MS Word van leverancier Microsoft, wordt alle relevante correspondentie opgesteld. In MS Excel van leverancier Microsoft, worden alle aanvragen verwerkt/bijgehouden en MS outlook van leverancier Microsoft, wordt gebruikt bij mailverkeer.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens vanwege een publiekrechtelijke taak.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verwerkt de persoonsgegevens met als doel: “het behandelen van een melding voor een klein evenement (minder dan 250 bezoekers)”.

Delen met derden

Persoonsgegevens worden gedeeld met Politie, Brandweer en GHOR Zuid-Oost (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio).

Bewaren persoonsgegevens

De gemeente bewaart de persoonsgegevens maximaal 5 jaar.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

  • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
  • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
  • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.

Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen jou je te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl