Beleidsverklaring Cameratoezicht OOV

Inhoudsopgave

De gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier leest u hoe de gemeente uw gegevens beschermt.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente bij Cameratoezicht Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

De Gemeente Eindhoven verwerkt alleen gegevens die nodig zijn. Bij het cameratoezicht in de openbare ruimte worden identificeerbare persoonsgegevens verwerkt. Er wordt “live” meegekeken in zorgvuldig vooraf aangewezen gebieden in de openbare ruimten. Hierbij wordt geen enkel onderscheid gemaakt in groepen personen. Een ieder die in een aangewezen gebied in beeld van een camera komt wordt geregistreerd in de zin van ‘in beeld gebracht’.

Bij de opnamen gebruikt gemeente Eindhoven camera’s (vast en mobiel) en een Video Management Systeem (VMS).

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een publiekrechtelijke taak als ook een wettelijk verplichting, namelijk: artikel 151c Gemeentewet.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verwerkt de persoonsgegevens met als doel een effectieve handhaving van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten. Daarnaast is het noodzakelijk ten behoeve van de inzet van de politie daar waar het gaat om handhaving van de openbare orde. Verder gaat er een preventieve werking van cameratoezicht uit en bevordert deze vorm van toezicht het gevoel van veiligheid.    

Delen met derden

De gemeente deelt uitsluitend op vordering (rechtmatige gronden) van de Politie zogenaamde ‘hit-beelden’ met de Politie.

Leveranciers VCS Observation en Tele-event hebben toegang tot de beelden in het kader van onderhoud, beheer en spoedklussen.

Bewaren persoonsgegevens

De gemeente bewaart de camerabeelden 28 dagen. Vervolgens worden de camerabeelden via een geautomatiseerd systeem verwijderd en zijn ze voor niemand meer te raadplegen.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

  • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
  • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
  • je persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je om jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De beveiliging van de persoonsgegevens voldoet aan de voorwaarden, gesteld in de AVG. Dit om misbruik en verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl