Beleidsverklaring Burgervragen aan een bestuurder

Inhoudsopgave

De gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de gemeente jouw gegevens beschermt. 

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst. 

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente bij het behandelen van een burgervraag aan een bestuurder

De gemeente Eindhoven verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Postcode
  • Telefoonnummer
  • E-mail
  • Geslacht


Soms worden extra gegevens aangeleverd, zoals: ras, etniciteit of nationaliteit, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid. Van deze gegevens wordt beoordeeld of ze noodzakelijk zijn voor de behandeling van de burgervraag. Is dat niet het geval, dan worden de persoonsgegevens niet verder verwerkt.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens maakt de gemeente gebruik van MS Word, MS Outlook en MS Excel.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op grond van de vervulling van een taak van algemeen belang.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verwerkt de persoonsgegevens met als doel: het afhandelen van burgervragen aan een bestuurder. Vaak wordt daarbij een burgervraag voor verdere afhandeling uitgezet bij de juiste behandelaar (ambtenaar, sector, afdeling).

Delen met derden

Voor deze verwerking worden geen persoonsgegevens gedeeld met derde partijen.

Inhoudelijke sectoren nemen wel regelmatig contact op met derde partijen bij de behandeling van de burgervraag. Als het nodig is worden dan persoonsgegevens gedeeld delen om de vraag juist en volledig te kunnen beantwoorden.

Bewaren persoonsgevevens

De gemeente bewaart de persoonsgegevens maximaal 5 jaar.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.
Daarnaast kunnen wij:

  • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
  • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
  • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.


Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neem dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.