Beleidsverklaring Behandelen van bezwaar- en beroepszaken

Inhoudsopgave

De gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de gemeente jouw gegevens beschermt. 

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente bij het behandelen van bezwaar- en beroepszaken

De Gemeente Eindhoven verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats van de indiener
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Bij een beperkt aantal zaken worden onderstaande gegevens verwerkt:

 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie
 • Kentekengegevens
 • Door de overheid uitgegeven identificatie nummers (ID nr).
 • Kopieën van identiteitsbewijzen zoals rijbewijs of paspoort
 • Pasfoto
 • IBAN nummer (afhankelijk van het onderwerp van de zaak)
 • Nationaliteit
 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen (bij uitzondering)
 • Gegevens over gezondheid

Het betreft hier in beginsel gegevens die de aanvrager zelf aanlevert bij het indienen van een aanvraag. Niet voor alle bezwaren worden deze persoonsgegevens verwerkt dan wel zijn ze relevant. Dit hangt af van het onderwerp van de zaak. In bezwaar wordt een heroverweging gemaakt van wat er in het primaire proces is besloten. Wel kunnen nog aanvullende stukken opgevraagd worden. Dat gebeurt incidenteel.

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens met eDOCS, DIS, Octopus en in MS Word.

Het systeem eDOCS, van leverancier Unisys, en DIS van leverancier OIS (Olveco Informatica Services), zijn documentmanagement systemen. Hierin worden archiefwaardige documenten beheerd en bewaard.

In Octopus, van leverancier Truelime, wordt het verloop van het proces van bezwaar en beroep vastgelegd

Met MS Word van leverancier Microsoft, wordt alle relevante correspondentie opgesteld.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verwerkt de persoonsgegevens met als doel:  “behandelen van bezwaar- en beroepszaken tegen besluiten die de gemeente Eindhoven heeft genomen”.

Delen met derden

Afhankelijk van de inhoud van het bezwaarschrift deelt de gemeente persoonsgegevens met belanghebbenden, de Bezwarencommissie Eindhoven, Centrale Raad van Beroep, Rechtbank Oost-Brabant, Raad van State of de Hoge Raad.

Bewaren persoonsgegevens

De gemeente bewaart de persoonsgegevens maximaal 5 jaar.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je om je te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heeft je vragen na het lezen van deze verklaring? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl