Officiële publicaties 12 mei 2021

Bekendmaking van o.a. vergunningen, verkeersmaatregelen en bodemmeldingen

Aangevraagde en verleende vergunningen

Openbare bekendmakingen

Wet bodembescherming (Wbb)

Wet milieubeheer

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Colofon

Het Inwonersplein bevindt zich in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 (Openingstijden en afspraak maken).
Bij het Ondernemersplein kunnen ondernemers alleen op afspraak terecht. Een afspraak maakt u via 14 040.
Voor algemene informatie, vragen en meldingen over het onderhoud, de veiligheid en leefbaarheid van de stadsdelen kunt u terecht bij ons Klantcontactcentrum. Het is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

Telefoonnummers:
• Klantcontactcentrum, 14 040
• Ondernemersplein, 14 040
• Inwonersplein (vergunningen voor inwoners), 14 040

Eindhoven, 12 mei 2021.