sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Wie wordt ingelicht over mijn verhuizing?

Als u verhuist, informeert de gemeente automatisch een aantal instanties.

Als u verhuist, informeert de gemeente automatisch de volgende instanties:

 • Belastingdienst
 • Centraal Administratiekantoor (CAK)
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (was IB-groep)
 • Pensioenfondsen
 • Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Zorgverzekeraars

Niet

De volgende instanties kunnen informatie opvragen maar de gemeente geeft uw verhuizing niet automatisch aan hen door:

 • Bevolkingsonderzoek Borstkanker, Baarmoederhalskanker
 • Cadans
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Donorregistratie
 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Ministerie van Justitie
 • Ministerie van VROM
 • Notarissen
 • Regionale Indicatieorganen
 • Regiopolitie
 • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
 • UWV
 • Waterschappen en Hoogheemraadschappen
 • Ziekenhuizen

Meer informatie over verhuizen vindt u via Verhuizen, inschrijven bij de gemeente.

Wie wordt ingelicht over mijn verhuizing?

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven