sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Werkzaamheden kruising Montgomerylaan-Ring

Doorgaand verkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk, maar soms met enige hinder.

Op maandag 31 oktober starten werkzaamheden aan de noordzijde van de kruising van de Montgomerylaan met de Ring. Deze werkzaamheden zijn nodig om een veilige en overzichtelijke situatie te creëren na afloop van de werkzaamheden aan de Montgomerylaan binnen de Ring.

Wanneer in het voorjaar van 2017 de werkzaamheden op de Montgomerylaan binnen de Ring zijn afgerond, mist op de kruising met de Ring nog een deel van de busbaan. Daarvoor wordt een ongelijkvloerse kruising gebouwd, maar ook in de tijdelijke situatie tot de start van de bouw willen we een overzichtelijke en veilige kruising realiseren. Vanaf het voorjaar 2017 gaat de bus op de hele Montgomerylaan op de oostelijke rijbaan rijden en het autoverkeer op de westelijke rijbaan.

Tijdelijke situatie

In deze tijdelijke situatie is het voor de automobilist niet mogelijk om rechtsaf te slaan vanaf de Montgomerylaan (vanuit het centrum) naar de Ring. Ook is overstekend fietsverkeer niet mogelijk aan de zuidzijde van de kruising. Fietsers kunnen wel oversteken ter hoogte van de Rachelsmolen. Een tekening van de tijdelijke situatie vindt u op:

Om deze situatie mogelijk te maken zijn aanpassingen nodig op de kruising. Om overlast te beperken en kosten te besparen worden deze werkzaamheden gecombineerd met de werkzaamheden aan de Montgomerylaan binnen de Ring. Tijdens het najaar van 2016 voert de aannemer werkzaamheden uit aan de noordzijde van de kruising. Deze werkzaamheden starten op 31 oktober. De werkzaamheden aan de zuidzijde van de kruising zullen in het 1e kwartaal van 2017 plaatsvinden en worden gelijktijdig afgerond met die aan de Montgomerylaan binnen de Ring. Doorgaand verkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk, maar soms met enige hinder.

Werkzaamheden kruising Montgomerylaan-Ring

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven