sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Welke zorg en ondersteuning kunt u aanvragen?

Heeft u zorg nodig op basis van Wmo? Regel dit met zorg in natura of persoonsgebonden budget.

Vanwege een beperking, chronische ziekte of ouderdom is het denkbaar dat u of iemand die u kent bepaalde zaken niet meer alleen kan. U heeft hulpmiddelen of ondersteuning nodig. We willen er graag voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarom kunt u zorg en/of ondersteuning aanvragen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt op basis van deze wet ook bijvoorbeeld beschermd wonen aanvragen, dagbesteding of  een kortdurend verblijf in een zorginstelling.

Wilt u de mogelijkheden bespreken, neem dan contact op met een medewerker van WIJeindhoven, bereikbaar via (040) 238 8998 of per mail: info@wijeindhoven.nl.

Bij bepaalde vormen van ondersteuning moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw financiële situatie en uw leefsituatie.
lees verder

Via zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u de volgende Wmo-voorzieningen regelen:

Hulp bij het huishouden

Bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden, boodschappen doen, wassen, eten koken en het organiseren van het huishouden.

Neem voor uw vraag over hulp bij het huishouden contact op met de stichting WIJeindhoven, tel. 040-238 8998.

Naar bovenNaar boven

Zorgaanbieders

Vraag en antwoord over hulp bij het huishouden

Woonvoorzieningen

Aanpassingen in uw woning als een traplift, toiletstoel, badplank of tillift. Ook het verbreden van deuren en verwijderen van drempels vallen onder 'voorziening voor wonen'.
Is het medisch noodzakelijk dat u verhuist naar een aangepaste woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor de verhuiskosten.

Neem voor uw vraag over woonvoorzieningen contact op met de stichting WIJeindhoven, tel. 040-238 8998.

Naar bovenNaar boven

Vervoersvoorzieningen

Hieronder vallen diensten als de aanpassingen in uw eigen auto, driewielfiets, taxivervoer of Taxbus. De Taxbus is groepsvervoer voor mensen die niet in staat zijn gebruik te maken van het openbaar vervoer. De chauffeur haalt u bij de deur op en helpt u in- en uitstappen. Uw rolstoel of scootmobiel kan met u mee. Meer informatie op www.taxbus.nl.

Neem voor uw vraag over vervoersvoorzieningen contact op met de stichting WIJeindhoven, tel. 040-238 8998.

Naar bovenNaar boven

Verplaatsmiddelen

Bijvoorbeeld een buggy, wandelwagen, handbewogen of een elektrische rolstoel. Hebt u maximaal zes maanden een rolstoel nodig? Dan kunt u die lenen bij een thuiszorgwinkel.

Heeft u een verklaring van uw arts of therapeut voor langer dan zes maanden? Vraag dan uw rolstoel digitaal aan bij de gemeente.

Neem voor andere vragen over verplaatsmiddelen (scootmobiel en taxbus) contact op met de stichting WIJeindhoven, tel. 040-238 8998.

Naar bovenNaar boven

Ondersteuning en begeleiding thuis

Denk hierbij aan ondersteuning bij praktische zaken, zoals boodschappen doen, postafhandeling, apparaten bedienen, medicatie innemen. Maar ook ondersteuning bij het leren zelf de regie te houden: maken van dag- of weekplanning, daginvulling en ondersteuning bij het regelen van en praten over een ingrijpende gebeurtenis, zoals een verhuizing of een behandeling.

Neem voor uw vraag over ondersteuning en begeleiding thuis contact op met de stichting WIJeindhoven, tel. 040-238 8998.

Naar bovenNaar boven

Dagbesteding

E zijn verschillende vormen van dagbesteding. Zoals dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, zorgboerderijen, sport voor mensen met een verstandelijke beperking of ontmoetingsgroepen. Dagbesteding is een vorm van ondersteuning waarbij mensen in een groep deelnemen aan activiteiten. Daarbij is sociaal contact belangrijk. Indien nodig, is het mogelijk om een vervoersvoorziening voor u te regelen.

Neem voor uw vraag over dagbesteding contact op met de stichting WIJeindhoven, tel. 040-238 8998.

Naar bovenNaar boven

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf is het logeren in een zorginstelling, waarbij zorg en permanent toezicht is gewaarborgd. Dat kan maximaal drie dagen per week.

Neem voor uw vraag over kortdurend verblijf contact op met de stichting WIJeindhoven, tel. 040-238 8998.

Naar bovenNaar boven

Jeugdhulp

U kunt bij de gemeente terecht voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) en jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg). Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor:

• de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
• de uitvoering van de jeugdreclassering;
• advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Uitzondering zijn gedwongen maatregelen voor kinderen/jeugdigen zoals kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en verblijf in gesloten instellingen. Er is wettelijk bepaald dat een pgb hiervoor niet mogelijk is.

Neem voor uw vraag over jeugdhulp contact op met de stichting WIJeindhoven, tel. 040-238 8998.

Meer informatie over ondersteuning jeugd.

Naar bovenNaar boven

Beschermd wonen

Beschermd wonen is bedoeld voor volwassenen die bijvoorbeeld vanwege een psychiatrische ziekte, autisme of een hersenbeschadiging niet zelfstandig kunnen wonen. Vanuit de beschermde woonomgeving krijgen zij begeleiding en ondersteuning, die is gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren.

Neem voor uw vraag over beschermd wonen contact op met de stichting WIJeindhoven, tel. 040-238 8998.

Meer informatie over beschermd wonen.

Naar bovenNaar boven

Persoonlijke verzorging vanuit de Wmo

Deze zorg is er zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het gaat in dat geval om begeleiding/ondersteuning bij gewone handelingen in het dagelijkse leven. Zoals hulp bij het in en uit bed komen, aan- en uitkleden, bewegen, zitten/opstaan, wassen/douchen, toiletbezoek, eten/drinken, medicijnen innemen, ontspanning en sociaal contact.

Neem voor uw vraag over persoonlijke verzorging vanuit de Wmo contact op met de stichting WIJeindhoven, tel. 040-238 8998.

LET OP! Er is ook persoonlijke verzorging en verpleging die voorkomt uit geneeskundige/medische zorg. De zorg dus om ‘beter te worden’. Deze zorg wordt sinds 2015 vergoed door uw zorgverzekeraar.

Naar bovenNaar boven

Ondersteuning voor mensen met zintuiglijke beperkingen

Deze specialistische ondersteuning bespreekt u met de medewerker van de stichting WIJeindhoven. Neem voor uw vraag over ondersteuning voor mensen met zintuiglijke beperkingen contact op met de stichting WIJeindhoven, tel. 040-238 8998.

Naar bovenNaar boven

Meer informatie over WIJeindhoven vindt u op wijeindhoven.nl.

Welke zorg en ondersteuning kunt u aanvragen?

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven