sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Uittreksels

Er zijn twee soorten uittreksels: uittreksel Basisregistratie Personen en uittreksel Burgerlijke Stand.

Uittreksel Basisregistratie personen

Het uittreksel Basisregistratie personen (BRP) is een overzicht van uw persoonsgegevens die bij de gemeente bekend zijn. Instanties kunnen u vragen om een uittreksel BRP. U heeft het uittreksel soms nodig bij:

  • Inschrijving opleiding, school, examen
  • Overschrijving kentekenbewijs
  • Echtscheidingsprocedure
  • Gerechtelijke procedure
  • Gezamenlijk ouderlijk gezag
  • Huwelijksaangifte
  • Woningbouwvereniging
  • Uittreksel internationaal

Andere uittreksels BRP zijn:

Uittreksels Burgerlijke Stand

Elke levensgebeurtenis wordt eenmalig vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Als de gebeurtenis in Eindhoven heeft plaatsgevonden kunt u een kopie van deze akte bij de gemeente Eindhoven aanvragen:

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven