sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Staf Depla - nevenfuncties

Nevenfuncties wethouder Staf Depla, wethouder van Economie, Werk en inkomen en Beroepsonderwijs.

Overzicht nevenfuncties Wethouder Staf Depla

 • Lid Regioraad Metropoolregio Eindhoven - geen tijdsbesteding
 • Lid Raad van toezicht DITTS - 1 dagdeel per kwartaal
 • Plaatsvervangend voorzitter Stichting Cultuur en Bedrijf Parktheater Eindhoven - 2 à 3 avonden per jaar
 • Ambassadeur voor PPSsupport - op aanvraag 1 dag per jaar
 • Brainport Development N.V. - 2 overleggen en 2 dagen voorbereiding per jaar
 • Breedband Regio Eindhoven B.V. - 2 overleggen en 2 dagdelen voorbereiding per jaar
 • Lid B5 overleggen - circa 40 uur per jaar
 • Lid van Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven - 1 dagdeel per jaar
 • Lid van bestuur Stichting Glasrijk - 1 dagdeel per kwartaal
 • Lid raad van Advies Brainport Industries - 2 dagdelen per jaar
 • Park Strijp Beheer B.V. en CV - 12 dagen per jaar, incl. energy en mobility-S
 • Brainport Development B.V. - 2 dagdelen per jaar
 • Lid Regionaal Arbeidsmarkt Platform - 1 dagdeel per jaar
 • Lid G32 economische pijler - 1 dagdeel per 4 maanden
 • Samenwerking stedelijk gebied, werkgroep werken - 1 dagdeel per maand
 • Lid bestuurlijk platform Campusgemeenten - 1 dagdeel per 4 maanden
 • Bestuurlijk trekker Werkplaats Economische Strategie, SRE. Pact Brabant - 1 dagdeel per kwartaal
 • Voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding - 1 dagdeel per kwartaal
 • Plaatsvervangend lid Landelijk platform fraudebestrijding - 1 dagdeel per jaar
 • Landelijke werkgroep Digitale Steden Agenda (DSA) - 2 dagdelen per jaar
 • Lid Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied
 • Lid van het VNG bestuur, tevens commissievoorzitter van de commissie Financiën & Economie van de VNG, pm
 • Voorzitter Stichting Centrum voor Onderzoek voor de Economie van de lagere overheden, marginaal
 • PACT Brabant - 1 dagdeel per kwartaal
 • Lid dagelijks Bestuur Regionaal Werkbedrijf - i.o. 10 dagdelen per jaar
 • Ambassadeur Stichting Samen voor Eindhoven, pm
 • Ambassadeurschap Stichting collectief 040, pm
 • Eigen nevenfunctie: Lid raad van toezicht CINOP - 4 overleggen en 2 dagen voorbereiding per jaar
Staf Depla - nevenfuncties

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven