sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Staf Depla - CV

CV wethouder Staf Depla, wethouder van Economie, Werk en inkomen en Beroepsonderwijs.


Persoonlijke gegevens

Ir. Gustave Christiaan Frans Maurits Depla

Eindhoven, 17 juni 1960

Loopbaan

 • secretaris NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt), van 1987 tot 1991 
 • secretaris ad interim Nederlandse Federatie van Plattelandsjongeren Organisaties, van 1990 tot 1991
 • senior beleidsmedewerker doelgroep management, DGM (directoraat-generaal Milieubeheer), ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1991 tot 1993 
 • programmamanager, managementteam Interdepartementale projectgroep mineralenemissies uit de Landbouw, van 1993 tot 1996 
 • namens het ministerie van VROM lid Interdepartementale projectgroep voor het Derde Nationale Milieubeleidsplan (NMP-3), van 1996 tot maart 1997 
 • projectleider afdeling Strategie, Rijkswaterstaat, van maart 1997 tot maart 1998 
 • programmaleider "Reconstructiewet concentratiegebieden", DLG (Dienst Landelijke Gebieden), ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van april 1998 tot november 1999 
 • hoofd afdeling Beleid en Strategie, DLG (Dienst Landelijke Gebieden), ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van augustus 1999 tot 1 oktober 2000 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 oktober 2000 tot 23 mei 2002 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 12 mei 2010 
 • wethouder Financiën, Dienstverlening en Organisatie) van Eindhoven, van 27 april 2010-2014
 • wethouder Economie, Werk en Beroepsonderwijs van 20 mei 2014 tot heden.

Partijpolitieke functies

 • lid PvdA-kandidaatstellingscommissie partijbestuur, 2013 

vorige

 • lid PvdA-werkgroep grondpolitiek, 2000 
 • lid kandidatencommissie PvdA Utrecht, gemeenteraadsverkiezingen november 2000 
 • secretaris partij & campagne, PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van april 2003 tot maart 2007 
 • lid bestuur Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie PvdA, omstreeks april 2006 
 • lid fractiebestuur PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 13 maart 2007 (coördinator ruimtelijk beleid) 

Nevenfuncties

 huidige nevenfuncties

Vorige

 • lid Boerengroep te Wageningen (ondersteuning van organisaties in de land- en tuinbouw), van 1979 tot 1986
 • lid bestuur Wetenschapswinkel, Landbouw-Universiteit te Wageningen, van 1980 tot 1985 (mede-initiatiefnemer)
 • lid faculteitsraad Landbouwhogeschool te Wageningen, van 1980 tot 1981 
 • lid bestuur vakgroep cultuurtechniek Landbouwhogeschool te Wageningen, van 1981 tot 1984 
 • lid ouderraad kinderdagverblijf "'t Springertje", van 1993 tot 1996 
 • lid medezeggenschapsraad basisschool "De Twijn", van 1997 tot 2000
 • voorzitter overblijfcommissie basisschool "De Twijn"
 • voorzitter programmaraad "Passie voor de bouwput" te Utrecht
 • lid bestuur Utrechts wijktheater Stut 2006 tot 2014

opleiding

 • v.w.o., R.K. Sint Joris College te Eindhoven, van 1972 tot 1978 
 • cultuurtechniek: planologie, Landbouwuniversiteit Wageningen, van 1978 tot 1986

activiteiten als parlementariër

Zie hiervoor www.stafdepla.nl

Staf Depla - CV

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven