sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Stadspas gestolen, verloren of defect

Wat u moet doen als uw stadspas gestolen, verloren of defect is.

Als uw stadspas verloren of gestolen is, moet u dit melden bij de aanvraag van een nieuwe stadspas. De gemeente registreert het verlies of de diefstal. U hoeft hiervoor dus geen aangifte te doen of dit te melden bij de politie. U kunt digitaal een nieuwe stadspas aanvragen of een aanvraagformulier opvragen bij het Inwonersplein (Stadskantoor).

Wanneer uw stadspas defect of niet meer in uw bezit is, dan kunt u een nieuwe pas aanvragen via het Digitaal Loket. Uw oude pas wordt dan automatisch geblokkeerd.

Een vervangende pas kost:

  • aanvragen via internet met DigiD: € 5,-
  • in alle andere gevallen: € 8,-.

Gevonden stadspas

Wanneer een gevonden stadspas wordt ingeleverd bij de gemeente dan wordt deze vernietigd. Het is niet mogelijk om de stadspas terug te krijgen.

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven