sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Spreekuur Nederlands Migratie Instituut (NMI)

Elke donderdag inloopspreekuur voor mensen met vragen over vrijwillige terugkeer naar land van herkomst.

Mensen met vragen rondom vrijwillige terugkeer naar hun land van herkomst kunnen elke donderdagochtend terecht in het Inwonersplein (Stadskantoor). In spreekkamer 13 houdt het Nederlands Migratie Instituut een inloopspreekuur van 9.30 tot 12.00 uur.

Het kan gaan om vragen over zowel definitieve als tijdelijke terugkeer. De consulenten van het NMI geven informatie over de Remigratiewet, de remigratieregeling en onderwerpen zoals: verblijfsdocumenten, uitkeringen, pensioenen, verzekeringen, voogdij, schulden, zorg en onderwijs.

Een afspraak maken met het NMI kan ook via telefoonnummer 030 - 234 29 36. Meer informatie op www.nmigratie.nl.

Spreekuur Nederlands Migratie Instituut (NMI)

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven