sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Reinigingsrecht

Reinigingsrecht is de afvalbelasting voor bedrijven.

Wie ontvangt een aanslag reinigingsrecht?

Het reinigingsrecht wordt opgelegd aan bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke inzameldienst. Maakt uw onderneming gebruik van deze dienst, dan krijgt u jaarlijks automatisch een aanslag.

Maakt u gebruik van een particuliere inzameldienst dan kunt u dit aan ons doorgeven via het inlichtingenformulier reinigingsrecht.

Naar bovenNaar boven

Wat zijn de tarieven?

Het tarief voor 2017 voor het ophalen van bedrijfsafval (reinigingsrecht) bedraagt (per container) per jaar € 189,55 (excl. BTW). Voor het achterlaten van bedrijfsafval op een milieustraat (dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval) is het tarief afhankelijk van het soort afval. Zie hiervoor hoofdstuk 3 van de Verordening reinigingsheffingen 2017 (zie gemeenteblad 2016.93 en eventuele wijzigingen van deze verordening).

Naar bovenNaar boven

Op welke wetten en regels is de heffing gebaseerd?

De heffing voor reinigingsrecht is gebaseerd op de Gemeentewet en de Verordening reinigingsheffingen 2017.

Naar bovenNaar boven

Wanneer kan ik het aanslagbiljet verwachten?

U krijgt een gecombineerde aanslag Gemeentelijke Belastingen ieder jaar automatisch toegestuurd. Op deze aanslag staan alle belastingen en heffingen die voor u gelden.

Dit kunnen onder andere zijn:
- afvalstoffenheffing
- onroerende-zaakbelastingen (OZB)
- rioolheffing-eigenaar
- hondenbelasting
- reinigingsrecht
- precariobelasting

De gemeente streeft ernaar de aanslag in het eerste kwartaal van ieder jaar te verzenden. In artikel 11 lid 3 AWR is het wettelijk geregeld dat de gemeente tot drie jaar na het ontstaan van de belastingplicht een aanslag kan opleggen.

Naar bovenNaar boven

Wat zijn de betalingsmogelijkheden?

De aanslag(en) moet u voor de uiterste betaaldatum betalen. Deze datum staat op uw aanslagbiljet. Als u de gemeente heeft gemachtigd voor automatische betaling, dan wordt het aanslagbedrag in elf maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven.

Naar bovenNaar boven

Kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Naar bovenNaar boven

Waar vind ik meer informatie?

Wilt u meer of andere informatie? Kijk dan bij de veelgestelde vragen en antwoorden.

Naar bovenNaar boven
Reinigingsrecht

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven