sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt?

Een overzicht van zaken waarmee u te maken krijgt bij verlies van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Vermissing identiteitskaart of paspoort

Verlies of diefstal van uw Nederlandse identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) moet u melden bij de gemeente. U kunt de vermissing van het paspoort en de identiteitskaart op twee manieren melden:

- Online melden met DigiD

U logt in met uw DigiD en vult de gegevens in. Uw melding van vermissing komt via de mail bij de gemeente binnen. U krijgt per mail een ontvangstbevestiging van uw melding.

- Aan de balie van het Inwonersplein (Stadskantoor). U kunt hiervoor ook een afspraak maken voor 'Vermissing reisdocument of rijbewijs'.

Het kwijtgeraakte document is vanaf het moment van de melding niet meer geldig. De gemeente registreert het verlies om fraude en misbruik te voorkomen.

Naar bovenNaar boven

Vermissing rijbewijs

Een vermist rijbewijs kunt u alleen aan de balie melden, dat kan tijdens de vrije inloop of op afspraak via een afspraak 'Vermissing reisdocument of rijbewijs'. Dit kan dus niet met het online formulier voor vermissing van een reisdocument.

Naar bovenNaar boven

Uitzondering voor het rijbewijs

Bij verlies of diefstal van uw rijbewijs moet u soms toch aangifte bij de politie doen. Een vermissingsverklaring is dan niet nodig.

U moet aangifte doen als u
• een (buitenlands) rijbewijs had uit de Europese Unie, de EVA-landen (Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Liechtenstein), de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba. Het maakt niet uit of het rijbewijs in het buitenland of in Nederland is verloren of gestolen. De enige voorwaarde is dat u in Nederland woont;

Of als u:
• een Nederlands rijbewijs bent verloren en geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Dit geldt ook als het rijbewijs in het buitenland is verloren.

Naar bovenNaar boven

Meerdere documenten kwijt

Bent u drie of meer identiteitsbewijzen binnen vijf jaar kwijtgeraakt dan kan het langer duren voordat u een nieuw document krijgt. Een identiteitsbewijs met spoed aanvragen is in dat geval niet mogelijk.

Naar bovenNaar boven

Nieuw rijbewijs

Na verlies of diefstal van uw rijbewijs, kunt u voor het nieuwe rijbewijs kiezen uit:

1. Een rijbewijs met dezelfde einddatum als uw oude rijbewijs. U hoeft dan geen Eigen verklaring aan te vragen of een medische keuring te ondergaan;

2. Een rijbewijs met een latere einddatum dan uw oude rijbewijs. Had u voor uw oude rijbewijs een Eigen verklaring en een medische keuring nodig? Dan is dat nu ook het geval.

Geef tijdens uw aanvraag aan de balie uw voorkeur aan.

Naar bovenNaar boven

Verlies in het buitenland

Bent u uw Nederlandse identiteitsbewijs kwijtgeraakt in het buitenland, meld dit dan zo snel mogelijk bij de plaatselijke politie. Meteen daarna vraagt u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nieuw paspoort of tijdelijk reisdocument aan om terug naar Nederland te kunnen reizen.

Terug in Eindhoven overhandigt u het buitenlandse proces-verbaal aan de gemeente bij de aanvraag voor een nieuw identiteitsbewijs. U ontvangt dan een vermissingsverklaring.

Naar bovenNaar boven

Verlies van buitenlandse identiteitsbewijzen

Voor alle buitenlandse paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen moet u wel aangifte bij de politie doen. Dit geldt ook voor documenten uit Curaçao, St. Maarten, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-landen, voorheen de Nederlandse Antillen).

Naar bovenNaar boven

Identiteitsbewijs teruggevonden

Tot 5 november 2016 kon u een teruggevonden identiteitsbewijs dat als vermist was opgegeven onder bepaalde voorwaarden terug krijgen. Aan die situatie is een einde gekomen. De gemeente is verplicht elk gevonden reisdocument te vernietigen. Als uw reisdocument wordt teruggevonden krijgt u het dus niet meer terug.

Rijbewijzen worden niet vernietigd. Bent u inwoner van Eindhoven, dan kunt u het ophalen bij de balie van het inwonersplein. Woont u ergens anders, dan wordt het rijbewijs opgestuurd naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Neem in dat geval contact op met de RDW.

Kijk ook bij Rijbewijs.

Naar bovenNaar boven

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven