sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Oud ijzer en handelaren

Oud ijzer brengt geld op en houdt de belasting lager. Breng het naar de milieustraat. Geef het niet aan handelaren.

Oud ijzer brengt u naar de milieustraat. Oud ijzer levert de gemeente geld op. Daarvan betalen we een aanzienlijk deel van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Zonder deze opbrengsten moeten we de afvalstoffenheffing verhogen.

Oud ijzer hoort op de milieustraat

Het kan zijn dat u wordt benaderd door (illegale) afvalinzamelaars. Illegale afvalinzamelaars halen alleen waardevol afval op, zoals oud ijzer. De gemeente Eindhoven verwerkt echter alle afval, dus ook afval dat geen geld oplevert. Het is dus belangrijk dat inwoners van Eindhoven alle afval naar de milieustraat brengen, zodat de gemeente ook het waardevolle afval kan verwerken.

Boete voor illegaal inzamelen

Het is verboden om huishoudelijk afval (oud ijzer, ICT-apparaten etc.) in te zamelen. De boete bedraagt € 90,- (artikel 11, lid 1 van de Afvalstoffenverordening Eindhoven). Het is ook verboden om huishoudelijk afval af te geven aan derden (anderen dan de gemeentelijke inzameldienst). De boete bedraagt € 130,- (artikel 12, lid1 van de Afvalstoffenverordening Eindhoven). Stadstoezicht deelt bekeuringen uit aan illegale ophalers van oud ijzer. Dit past in de strengere aanpak van illegale afvalinzameling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de milieustraten in Eindhoven op www.eindhoven.nl/milieustraten.

Meld illegale inzameling

Als u een briefje krijgt met een aankondiging van oud ijzer inzameling, meld dit dan bij ons. Dan kunnen wij actie ondernemen. Stuur een mail naar: klantenservice@cure-afvalbeheer.nl


Oud ijzer en handelaren

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven