sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Openingstijden tijdens carnaval

De gemeente is op maandag 27 februari gesloten na 16.30 uur. De milieustraten zijn open tot 19.00 uur.

De gemeente Eindhoven is gesloten op carnavalsmaandag 27 februari vanaf 16.30 uur. Op dinsdag 28 februari gelden de normale openingstijden.

Voor een groot aantal gemeentelijke producten en diensten kunt u overigens (ook buiten de openingstijden) terecht op het Digitaal Loket op deze website.

Milieustraten

De beide milieustraten zijn normaal geopend tot 19.00 uur. Meer informatie over de milieustraten en afvalinzameling op www.cure-afvalbeheer.nl.

Openingstijden tijdens carnaval

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven