sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Ongedierte

De gemeente verwijdert ongedierte als het een gevaar oplevert en als het ongedierte in de openbare ruimte leeft.

Ratten, kakkerlakken, wespen, eikenprocessierupsen en zilvervisjes vallen allemaal onder ongedierte. De gemeente bestrijdt alleen ongedierte als het een gevaar oplevert voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld eikenprocessierupsen) en als het ongedierte in de openbare ruimte leeft.

Wilt u iets melden over ongedierte in uw omgeving, dan kunt u dat doen via een Melding/klacht onderhoud openbare ruimte.


Voor de bestrijding van ongedierte dat in uw eigen woning of op uw grond leeft, kunt u zelf een bedrijf inschakelen dat ongedierte bestrijdt en verwijdert. Dit geldt bijvoorbeeld voor een wespennest in uw tuin en zilvervisjes in uw woning. Professionele bedrijven met het keurmerk van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) vindt u op de website van het KAD: www.kad.nl.

Voorkomen en bestrijden van ratten 

In de flyer vindt u informatie wat te doen bij overlast van ratten. De monitoring, eventuele bestrijding en het voorkomen van overlast van bruine ratten gebeurt door de gemeente. Deze ratten houden zich op in de openbare ruimte.

De zwarte rat komt vooral voor op particulier terrein. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de preventieve maatregelen (het wegnemen van voedsel, het voorkomen van nestgelegenheid door het dichten van kieren) en het bestrijden van de zwarte rat met rattenklemmen. Om de omvang van de overlast van de zwarte rat zo goed mogelijk te kunnen volgen is het belangrijk dat u het bij de gemeente meldt als u overlast ervaart van de zwarte rat.

In opdracht van de gemeente Eindhoven worden alle meldingen met het  onderwerp ratten bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) doorgegeven. Dit doen we om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het wegnemen van de overlast. Het KAD analyseert deze meldingen en zal bij u en (eventueel) bij uw buren een huisbezoek afleggen. Bij dit  huisbezoek zal het KAD in overleg met u vragen stellen over de situatie, sporenonderzoek doen en u advies geven over te treffen preventieve maatregelen en het plaatsen van rattenklemmen. Mochten er, op advies van de KAD, maatregelen in de openbare ruimte nodig zijn op om de overlast weg te nemen, dan pakt de gemeente deze op.

Melden kan via:

Informatieavonden

In maart en april 2015 hebben de gemeente en het KAD informatieavonden georganiseerd in Woensel-Noord. De presentaties van zowel de gemeente als het KAD vindt u hier:

Het KAD is het landelijke kenniscentrum voor dierplaagbeheersing en milieubescherming. Zij geven ook voorlichting aan bewoners van Eindhoven. Op www.kad.nlvindt u informatie over de zwarte rat. Bestrijdingsdiensten met het KAD-keurmerk treft u aan achter het tabblad KAD-keurmerk. Het KAD is bereikbaar op telefoonnummer 0317-419660.

Ongedierte

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven