sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Onderwijs

De gemeente Eindhoven streeft ernaar alle Eindhovense jongeren uitzicht op een zinvolle toekomst te bieden.

Onderwijs is belangrijk, voor iedereen. Daarom richt de gemeente Eindhoven zich samen met partners in de stad op:

  • Het voorkomen van schooluitval en achterstanden
  • Versterking van de aansluiting op de arbeidsmarkt
  • Talentontwikkeling
  • Vernieuwing van de huisvesting
Subsidie voor ouderbijdrage, VVE-onderwijs (regie en coördinatie) en/of VVE-scholing op maat.
lees verder
Als een leerling vaak spijbelt dan licht de school de leerplichtambtenaar van de gemeente in.
lees verder
De gemeente verzorgt voor een aantal onderwijsvormen het leerlingenvervoer van en naar school.
lees verder
Wilt u beter Nederlands leren lezen en schrijven? Er zijn verschillende organisaties die u verder kunnen helpen.
lees verder

Meer informatie

Onderwijs

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven