sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Meer treinen door Eindhoven door werk aan Betuweroute

Extra goederentreinen en spoorwegovergangen vaker en langer gesloten tot 2022.

Door omleidingen vanwege werk aan de Betuweroute van 2015 tot 2022, rijden er in die periode extra goederentreinen door Eindhoven. Hierdoor zijn spoorwegovergangen in de stad vaker en langer gesloten. Bewoners van Tongelre ondervinden door gelijkvloerse spoorwegovergangen en woningen dicht langs het spoor de meeste overlast.

Meer goederentreinen door Eindhoven

  • Normaal rijden er op het traject Eindhoven - Venlo circa 50 goederentreinen per dag
  • In 2017 zijn er ten opzichte van 2016 ruim 120 omleidingsdagen minder voorzien
  • In de periode 2018-2022 kan dit oplopen tot maximaal 135 per dag (één week per vier weken)
  • 55% van de goederentreinen rijdt overdag, 20% 's avonds en 25% 's nachts
2017
periode beschikbaarheid Betuweroute
29 mei t/m 5 juni één spoor
10 juni t/m 11 juni geen spoor
30 september t/m 1 oktober geen spoor
2 oktober t/m 8 oktober één spoor
18 november t/m 19 november geen spoor
20 november t/m 26 november één spoor
11 december t/m 17 december één spoor

Bekijk hieronder de gedetailleerde planning van de werkzaamheden

Aanleiding

De Betuweroute is de treinverbinding tussen de Rotterdamse haven en het Ruhrgebied in Duitsland. Tussen de Nederlandse grens en het Duitse Oberhausen komt een derde spoor om de toekomstige groei van het goederenvervoer op de Betuweroute te kunnen verwerken. Meer informatie over de werkzaamheden op www.rijksoverheid.nl

Ondanks afspraken meer treinen met gevaarlijke stoffen

Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij vervoer over het spoor. Sinds april 2015 is het zogenaamde Basisnet van kracht. Daarmee neemt het aantal treinen met gevaarlijke stoffen op het traject Eindhoven-Venlo flink af. Door het werk aan de Betuweroute komen er echter tijdelijk weer extra van dergelijke treinen bij. Uit recente cijfers van ProRail blijkt dat er sinds het Basisnet van kracht is, toch veel meer treinen met gevaarlijke stoffen over de Brabantroute rijden. Dit kreeg ook in de media de nodige aandacht.

Op 25 juli stuurde de gemeente Eindhoven namens provincies Limburg en Noord-Brabant en de gemeentes Breda, Deurne, ’s-Hertogenbosch, Helmond, Tilburg en Venlo een brief naar staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu.
Kern van de brief is dat snel duidelijk wordt waar bij goederentransporten de wagons met gevaarlijke stoffen zich bevinden én wat er in zit. In 2015 bleek dit bij 40% van de transporten niet duidelijk te zijn. Daarnaast dringen de provincies en gemeenten aan bij de staatssecretaris af te zien van het tijdelijk extra transporten toe te staan van de in het basisnet afgesproken aantallen. In de media kreeg de brief ook de nodige aandacht.

Op zondag 31 juli besteedde ook Hart van Nederland aandacht aan de extra goederentreinen met gevaarlijke stoffen.

Meer informatie over het Basisnet op www.rijksoverheid.nl.

Vragen en klachten

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is opdrachtgever van het project. Spoorbeheerder ProRail is verantwoordelijk voor de omleidingen en vervoer over de Brabantroute.

Als u daarna nog vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen via 14 040 of gemeente@eindhoven.nl.

Meer treinen door Eindhoven door werk aan Betuweroute

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven