sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Leerplicht en schoolverzuim

Als een leerling vaak spijbelt dan licht de school de leerplichtambtenaar van de gemeente in.

Kan uw kind niet naar school? Meld dit verzuim dan altijd aan de school. Als een leerling vaak spijbelt of meerdere dagen niet komt opdagen zonder redelijke verklaring, dan licht de school de leerplichtambtenaar in. De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt in de gaten of ouders en leerlingen zich aan de Leerplichtwet houden.

Na een melding door school gaat de leerplichtambtenaar eerst in gesprek met de jongere en de ouders. Zij bespreken waarom het kind niet naar school gaat. Samen met de school en ouders zoekt hij naar een oplossing voor die problemen. Als de school, de ouders, of de leerling zich niet aan de wet houdt, dan kan de ambtenaar maatregelen nemen tegen de school, de ouders, of de leerling.

De leerplichtambtenaren zijn te bereiken via telefoonnummer 14 040 of leerplichtplus@eindhoven.nl.

Leerplichtwet

Meer informatie over de leerplicht vindt u op www.rijksoverheid.nl. De bepalingen van de leerplichtwet vindt u op wetten.overheid.nl.

Leerplicht en schoolverzuim

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven