sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Jeugd: ondersteuning nodig

Bij WIJeindhoven kunt u terecht voor alle vormen van jeugdhulp, ook voor specialistische hulp.

Alle kinderen moeten op een veilige en gezonde manier kunnen opgroeien. Ouders hebben daar natuurlijk de belangrijkste bijdrage in. Maar soms is extra zorg, ondersteuning of bescherming nodig.

Waarvoor kunt u bij de stichting WIJeindhoven terecht?

U kunt bij de stichting WIJeindhoven terecht voor alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) en jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg). Daarnaast ondersteunt de stichting WIJeindhoven de gemeente bij:

  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • de uitvoering van de jeugdreclassering;
  • advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Jeugdwet.

Aanvragen

Algemene vragen?

Hebt u algemene vragen over het opvoeden en opgroeien van uw kind(eren)? Dan kunt u terecht bij:

Complexe vragen over opvoeden en opgroeien?

Ervaart u moeilijkheden of problemen met de opvoeding van uw kind(eren). En komt u er alleen of samen met anderen niet meer uit? Dan kunt u terecht bij de stichting WIJeindhoven. In een gesprek bij u thuis bekijkt u samen met een medewerker van WIJeindhoven welke ondersteuning het beste bij uw situatie past.

Indicatie verlengen?

Loopt uw indicatie af in 2016 of later? Meldt u zich dan bij een medewerker van WIJeindhoven. Als u al contact heeft met een medewerker van het WIJteam dan kunt u bij hem of haar terecht. Bel anders het centrale telefoonnummer van de WIJteams 040-238 89 98. Of mail naar info@wijeindhoven.nl.

De vergoeding van dyslexiezorg voor ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) krijgt u sinds 1 januari 2015 via de gemeente.
lees verder
De samenwerkende gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant gaan pleegzorg extra aandacht geven.
lees verder

Medische klachten

Is er sprake van gezondheidsklachten? Gaat u dan eerst naar de huisarts. Als er geen duidelijke medische oorzaak is, kan het zijn dat de huisarts u doorverwijst naar de stichting WIJeindhoven.

Vragen?

Heeft u vragen over ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, dan kunt u de antwoorden op veel gestelde vragen vinden in het onderstaande overzicht:

Jeugd: ondersteuning nodig

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven