sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Hoe regel ik zorg in natura?

Regel in 4 stappen zorg in natura.

Zorg in natura betekent dat de gemeente de zorg voor u regelt.
Als u kiest voor zorg in natura krijgt u de zorg die u nodig hebt via een instelling of leverancier, die een contract heeft gesloten met gemeente Eindhoven. Denk hierbij aan een instelling voor thuiszorg, een centrum voor dagopvang of een leverancier van revalidatiehulpmiddelen.

Hulp bij uw keuze tussen zorg in natura of een pgb

Bent u er nog niet helemaal zeker van of een persoonsgebonden budget iets voor u is? Stel uw vraag aan een ervaringsdeskundige. Neem dan contact op met de pgb-ambassadeurs in Eindhoven. De pgb-ambassadeurs in Eindhoven zijn bereikbaar per mail: pgbambassadeureindhoven@gmail.com.
Meer informatie vindt u op: Keuze voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

Stappenplan Zorg in Natura

Stap 1: Zorg nodig, meld u bij WIJeindhoven

Loopt uw indicatie af in 2016 of later of wilt u in aanmerking komen voor ondersteuning? Meldt u zich dan bij de stichting WIJeindhoven. Als u al contact heeft met een medewerker van het WIJteam dan kunt u bij hem of haar terecht. Bel anders het centrale telefoonnummer van de WIJteams 040-238 89 98. Of mail naar info@wijeindhoven.nl. Meer informatie vindt u op www.wijeindhoven.nl.

Stap 2: Persoonlijk gesprek

Een medewerker van het WIJteam komt vervolgens bij u langs voor een gesprek. Samen met hem/haar bekijkt u wat er precies aan de hand is en welke ondersteuning het best bij u past. Daarbij wordt ook besproken wat u zelf nog kan en hoe bijvoorbeeld familie, vrienden of buren u kunnen helpen.

Stap 3: U maakt uw keuze: zorg in natura of een persoons gebonden budget

Stap 4: Afspraken vastleggen

De medewerker van het WIJteam legt de afspraken die met u zijn gemaakt over ondersteuning vast. En de gemeente geeft, als het nodig is, op basis van die afspraken een beschikking af. Een beschikking is een besluit van de gemeente, waarmee de gewenste ondersteuning kan worden geregeld.

Een combinatie van een persoonsgebonden budget en zorg in natura

Het is ook mogelijk een deel van de hulp met een persoonsgebonden budget in te kopen en een ander deel in natura te ontvangen. U kunt namelijk per zorgfunctie een keuze maken. Zo regelt u bijvoorbeeld de verpleegkundige met zorg in natura en de thuiszorg koopt u zelf in door middel van een persoonsgebonden budget.

U kunt altijd overstappen naar een pgb

Krijgt u zorg in natura, maar wilt u (een deel van) uw zorg liever zelf regelen? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. U kunt dus altijd overstappen van zorg in natura naar een persoons gebonden budget. Uw contactpersoon bij WIJeindhoven kan u hierbij helpen. Deze medewerker onderzoekt dan of u voldoet aan de voorwaarden voor het krijgen van een pgb. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan volgt er een nieuw besluit.

Meer informatie

Heeft u zorg nodig op basis van Wmo? Regel dit met zorg in natura of persoonsgebonden budget.
lees verder
Bij bepaalde vormen van ondersteuning moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk
lees verder

Hoe regel ik zorg in natura?

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven