sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Hoe regel ik ondersteuning middels PGB?

In 10 stappen persoonsgebonden budget aanvragen.

Is ondersteuning middels een persoonsgebonden budget (pgb) de beste oplossing voor u, dan zijn er enkele stappen die u doorloopt. Het overzicht persoonsgebonden budget geeft overzichtelijk weer wat deze stappen inhouden.

Voorwaarden en wijzigingen

Stappenplan persoonsgebonden budget

Gesprek met een medewerker van stichting WIJeindhoven

Heeft u ondersteuning nodig? Maak dan een afspraak met een medewerker van stichting WIJeindhoven via telefoonnummer 040 – 238 89 98. Tijdens deze afspraak komt aan de orde wat u nodig heeft en hoe u deze ondersteuning of voorzieningen het liefst wil regelen.

U maakt een afweging tussen zorg in natura en een pgb

Samen met de medewerker van stichting WIJeindhoven kijkt u naar de mogelijkheden voor ondersteuning. U krijgt ook informatie over de werkwijze van pgb, welke tarieven er gelden en in welke categorie uw aanvraag valt.

Zorgovereenkomst maken

In de zorgovereenkomst geeft u, met hulp van de WIJ-medewerker, aan welke zorg u wilt inkopen, tegen welke prijs, bij wie en met welk gewenst resultaat.

U vermeldt de afspraken die u met uw zorgverlener heeft gemaakt. U legt bijvoorbeeld vast welke aanbieder u ondersteuning biedt en voor welk uur – of maandtarief.  Een voorbeeld zorgovereenkomst vindt u op de website van De Sociale Verzekeringsbank (SVB), www.svb.nl. Heeft u meerdere zorgaanbieders nodig, dan maakt u voor elke aanbieder een zorgovereenkomst. Let er op dat u hiervoor het juiste type zorgovereenkomst kiest. Meer hierover leest u op de website van de SVB.

  Toetsing door Stichting WIJeindhoven

  Nadat u de zorgovereenkomst heeft ingevuld, beoordeelt de medewerker van stichting WIJeindhoven uw aanvraag. De WIJ-medewerker bespreekt samen met u de zorgovereenkomst. Wanneer de medewerker akkoord gaat, zal hij de uitkomst noteren en de bestelling plaatsen in het registratiesysteem van WIJeindhoven, zodat de gemeente een beschikking voor u kan maken.

  Wanneer de WIJ-medewerker niet akkoord gaat met uw aanvraag, zal hij hierover met u in gesprek gaan. U maakt dan samen afspraken over wat er gedaan moet worden om de aanvraag alsnog aan te vullen zodat hij akkoord bevonden kan worden. Of er wordt besloten om over te gaan tot ondersteuning in een andere vorm, bijvoorbeeld Zorg in Natura.

  Zorgovereenkomst indienen

  U hoeft alleen de ondertekende zorgovereenkomst op te sturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Sociale Verzekeringsbank 
  Postbus 8038
  3503 RA Utrecht

  Beschikking gemeente

  Na het doen van de bestelling door de WIJ-medewerker krijgt u binnen twee weken een brief (beschikking) van de gemeente. In deze brief staat het besluit op uw aanvraag. Dit besluit vermeldt onder andere voor welke zorg en/of hulp u een pgb krijgt, wat de hoogte van uw pgb is en de looptijd ervan.

  Facturaties naar SVB

  De facturaties van uw zorgverlener moeten naar de SVB. Dit gebeurt door uw zorgverlener of u stuurt ze zelf door.

  Check en uitbetaling door SVB

  De SVB controleert of u de juiste zorgovereenkomst heeft gebruikt en of de afspraken die u heeft gemaakt wettelijk zijn toegestaan (denk bijvoorbeeld aan het wettelijk minimumloon). Dit is nodig omdat de SVB zorgt voor de betaling aan uw zorgverlener. Daarna betaalt de SVB de facturaties uit aan de zorgverlener.

  Geregeld!

  Wanneer uw pgb is goedgekeurd en uitbetaald, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de SVB. Vanaf dat moment weet u zeker dat uw zorgverlener wordt betaald.

  Evaluatie met stichting WIJeindhoven

  In het evaluatiegesprek met de medewerker van de stichting WIJeindhoven,  bespreekt u uw situatie en ervaring met de ondersteuning middels het pgb.

  U kunt altijd overstappen naar zorg in natura

  Heeft u een pgb maar wilt u uw zorg liever (deels) door de gemeente laten regelen? Dan kunt u overstappen naar zorg in natura. Uw contactpersoon bij WIJeindhoven kan u hierbij helpen.

  Meer informatie

  Heeft u zorg nodig op basis van Wmo? Regel dit met zorg in natura of persoonsgebonden budget.
  lees verder
  Bij bepaalde vormen van ondersteuning moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk
  lees verder

  Hoe regel ik ondersteuning middels PGB?

  Contact Inwonersplein

  Contactformulier

  Telefoon:
  14 040
  Vanuit het buitenland:
  +31 40 238 6000

  Bezoekadres:
  Stadskantoor, Stadhuisplein 10
  5611 EM Eindhoven
  Openingstijden

  Postadres:
  Postbus 90150
  5600 RB Eindhoven